Kontakt og Læs Mere

En sund livsstil kan forebygge kræft

Hvert år får ca. 35.000 danskere konstateret kræft. I tal fra Kræftens Bekæmpelse levede ved udgangen af 2012 over 245.000 danskere med en kræftdiagnose.

Til trods for, at man har gjort meget omkring behandling af forskellige kræftformer, dør ca. 30% af alle danskere af en form for kræft. Behandlingsformerne er ofte meget barske, og med ganske mange bivirkninger. Samfundsmæssigt er kræftbehandling dyr. Det gør også at dette område har meget stort fokus.

Ofte hører vi, at kræft ikke var så hyppigt forekommende tidligere. Tilbage i 1940’erne var der ca 9.000 nye kræfttilfælde om året. Så der er tale om en 4 dobling i forhold til i dag. Der er flere faktorer som spiller ind her. Se fra Kræftens Bekæmpelse

For det første bliver vi ældre. Da kræft ofte har en lang periode, at udvikle sig i, gør det at vi i de ældre år har en større risiko for at få kræft. Der ud over ser vi at vores livsstil, hvor der er øget udsættelse for rygning, alkohol, vi ikke er fysisk aktive, junkfood med deraf følgende overvægt, sol og en lang række faktorer vi udsættes for i miljø, fritid og arbejde.

Ny forskning

En ny undersøgelse fra Harvard T.H. Chan School of Public Health Se undersøgelsen har sat fokus på livsstilsmønstre. I undersøgelsen er der data fra 89.571 kvinder og 46.399 mænd.

Resultaterne fra undersøgelsen er markante. Op mod 50% af alle kræftdødsfald kan forebygges med en sund livsstil.

Undersøgelsen, der er lavet af Dr. Mingyang Song et al. viser på 4 kriterier, at der er en væsentligt forskel i kræfttilfælde og kræftdødsfald.

Det 4 kriterier for en sund livsstil er:

  • Har aldrig røget eller er stoppet med at ryge.
  • Har ikke drukket alkohol eller for kvinder maksimalt 1 genstand/dag eller for mænd 2 genstande/dag eller mindre.
  • Et BMI (body mass index) over 18,5, men under 27,5
  • Ugentligt motion - enten 150 minutters moderat træning eller 75 minutters intensiv træning.

 

I gruppen, der har denne sunde livsstil, ser vi meget markante resultater.

Reduktion i kræfttilfælde (i %)
  Kvinder Mænd
Lungekræft 82 78
Tarmkræft 29 20
Brystkræft 4  
Prostatakræft   21

Forebyggelse kan svare sig

I en omtale af denne undersøgelse, lavet af Dr. Graham A. Colditz et al. fra Washington University School of Medicine, skrives: “De fleste kræfttyper kan forebygges.” Og noterer sig at 80 - 90 % af kræft relateret til rygning kan undgås. Konklusionen er klart, at en sund livsstil vil give færre kræfttilfælde.